TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

5
NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
22/05/2024 Bạch thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
Song thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 2 Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 3 Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 10 số Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 36 số Không định kì
Công khai miễn phí

21/05/2024

Bạch thủ lô 42 Trượt
Song thủ lô 97-79 Trúng 79
xiên 2 32-18/32-23/18-23 Trúng 18-32
xiên 3 32-23-18 Trượt
Dàn đề 10 số 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 Trượt
Dàn đề 36 số 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 Trượt

20/05/2024

Bạch thủ lô 63 Trượt
Song thủ lô 35-53 Trúng 53
xiên 2 02-20/02-98/20-98 Trúng 98-20
xiên 3 02-20-98 Trượt
Dàn đề 10 số 35-36-37-38-39-45-46-47-48-49 Trượt
Dàn đề 36 số 35,36,37,38,39,45,46,47,48,49,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,80,81,82,83,84,92,93,94,95,97,99 Trượt

19/05/2024

Bạch thủ lô 58 Trượt
Song thủ lô 89-98 Trúng 98
xiên 2 25-52/25-80/52-80 Trúng 25-80
xiên 3 25-52-80 Trượt
Dàn đề 10 số 79-78-77-76-75-74-73-72-71-70 Trúng 78
Dàn đề 36 số 89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,64,63,62,61,60,58,57,56,54,53,52,51 Trúng 78

18/05/2024

Bạch thủ lô 05 Trúng 05
Song thủ lô 69-96 Trúng 69
xiên 2 62-53/62-35/53-35 Trượt
xiên 3 62-53-35 Trượt
Dàn đề 10 số 00-09-13-19-21-29-37-48-68-87 Trượt
Dàn đề 36 số 00,08,09,12,13,18,19,22,24,28,29,35,37,42,47,48,49,56,59,67,68,69,76,78,82,88,89,94,96,97,98,99,22,33,55,77 Trúng 22

17/05/2024

Bạch thủ lô 08 Trượt
Song thủ lô 59-95 Trúng 95
xiên 2 23-32/23-75/32-75 Trúng 23-32
xiên 3 23-32-75 Trượt
Dàn đề 10 số 75-57-92-29-66-88-02-20-73-37 Trượt
Dàn đề 36 số 40,04,94,49,63,36,86,68,45,54,20,02,44,66,32,23,93,39,25,52,29,92,37,73,96,69,79,97,98,89,88,08,75,57,26,62 Trúng 68

16/05/2024

Bạch thủ lô 71 Trượt
Song thủ lô 52-25 Trúng 25-52
xiên 2 09-90/09-87/90-87 Trúng 09-90
xiên 3 87-09-90 Trượt
Dàn đề 10 số 45-46-47-48-49-64-65-67-68-69 Trượt
Dàn đề 36 số 13,18,19,23,24,25,26,34,36,40,41,42,43,45,46,47,48,49,60,61,62,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,89 Trúng 34

15/05/2024

Bạch thủ lô 91 Trượt
Song thủ lô 62-26 Trúng 26
xiên 2 89-98/89-24/98-24 Trúng 89-98
xiên 3 89-98-24 Trượt
Dàn đề 10 số 08-09-18-19-28-29-47-49-54-58 Trượt
Dàn đề 36 số 03,08,09,15,16,17,18,19,25,27,28,29,36,39,42,47,48,49,53,54,58,70,71,72,73,79,86,89,91,94,97,98,99,22,33,55 Trượt